Produsentansvarets begrensninger
Leder, utgave 1 2020 Et vesentlig virkemiddel i EUs og dermed Norges avfallspolitikk er produsentansvaret. Det vil si at den som produserer en vare og setter den på markedet også har ansvaret for å samle den inn og sørge for gjenvinning, eventuelt forsvarlig sluttbehandling av den når verneplikten er avtjent. Dette er i tråd med det innlysende rettferdige "forurenseren betaler"- prinsippet. Og siden kostnadene til innsamling og gjenvinning må legges på produktprisen, vil det også kunne gi insitamenter til å produsere varer som er enklere å gjenvinne og dermed mer miljøvennlige.

For kun kr 900,- pr. år gir Kretsløpet deg oppdateringer og informasjon om viktige hendelser, avfallsordninger, miljøpolitiske veivalg, produktnyheter, kunngjøringer og mye annet aktuelt stoff fra den stadig voksende bransjen avfall og gjenvinning.
Kretsløpet er landets eneste spesialmagasin for denne bransjen. Bestill et abonnement i dag gjennom å sende en mail til post@kretslopet.no eller ring oss på 23 36 58 50. Gode rabattordninger ved bestilling av flere abonnement.
Velkommen som leser!

Meld deg på vårt nyhetsbrev