TOPP NYHETER

K +

Astri Kløvstad

Avfall Norge vil påvirke regjeringserklæringen 2021

Programmet beskriver de viktigste utfordringene for bransjen og de viktigste grepene som Avfall Norge mener at...

23 okt 2020

K +

Johs. Bjørndal

– Biogass fortsatt en god løsning

Det er fortsatt mange planer om økt produksjon av biogass her i landet. Samtidig dukker det...

26 okt 2020
Johs. Bjørndal

Lanserte gjenvinningskalkulator for emballasje

Rundt 260 fulgte med digitalt da utviklingssjef Johannes Daae i Grønt Punkt Norge presenterte det nye...

14 okt 2020
 • All
 • Annet
 • Annonsørinnhold
 • Avfallspolitikk
 • BA-avfall
 • Farlig avfall
 • Gjenvinning
 • Innsamling
 • Leder
 • Premium
 • Uncategorized
 • Utlandet
 • Våtorganisk
God stemning i "studio" etter valgene på Avfall Norges ekstraordinære generalforsamling. Synnøve Bjørkes første oppgave ble en hjertelig avtakking av forgjengeren Berit Pettersen.

k +

Annonsorinnhold

Synnøve Bjørke

k +

Annonsorinnhold

Omsetning av biodrivstoff siste 5 år. Avansert biodrivstoff markert med orange farge.

k +

Annonsorinnhold

GIR IKKE OPP: Jannicke Gerner Bjerkås er tross alt glad for at regjeringen har konkretisert sin støtte, og sier de vil jobbe hardt for å skaffe resten av midlene. – Verden etterspør en løsning for karbonfangst fra avfallsforbrenning, og vi er klare til å vise hvordan det kan gjøres, sier hun.

k +

Annonsorinnhold

Det er plass til mer farlig avfall på Langøya, men da må det ordinære avfallet vike.

k +

Annonsorinnhold

Sjefingeniør Arne Lærdal i DSB har vært med i prosjektgruppa som har planlagt høstens tilsynsaksjon, sammen med andre kolleger i DSB, Miljødirektoratet og fem brannvesen. 
Han tror det blir en god tilsynsaksjon.

k +

Annonsorinnhold

Sirkel Glass - Metallgjenvinning. sirkel.no.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn får overrakt rapporten fra Caroline Hager Persson i Deloitte.

k +

Annonsorinnhold

STRANDRYDDING I SKAUEN: Klima- og miljøminister kan konstatere at vind og springflo har bragt store mengder isopor og annen plast langt inn på land på Jeløya.

k +

Annonsorinnhold

Quantafuel har kjøpt seg inn i bedriften Replast i Kristiansund. Her skal det bli et kombinert anlegg for mekanisk og kjemisk plastgjenvinning. Foto: Quantafuel

k +

Annonsorinnhold

Prosjektlederne Hildegunn Iversen, LOOP (t.v.) og Mona Sæther, Avfall Norge kan med tilfredshet konstatere at de nye symbolene nå er på plass på viktige TINE-produkter.

k +

Annonsorinnhold

Naboene måtte holde seg inne og lukke dører og vinduer da røyken veltet ut fra deponiet på Fitjar. Foto: SIM

k +

Annonsorinnhold

Anders Magnus Løken, director i Deloitte, presenterte potensialer og barrièrer for overgang til sirkulær økonomi på Avfall Norges Sirkulær21-konferanse. Snart kommer også en rapport om virkemidler.

k +

Annonsorinnhold

Forside EE-rapport

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

Ralf Schöpwinkel (t.h.) i Geminor skal forsyne Quantafuels anlegg i Skive med plastavfall. Product manager Idar Alvestad presenterte opplegget på Norwaste sin ettårs-markering i juni.

k +

Annonsorinnhold

Det blir ingen fullskala CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud dersom rådene fra den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) blir lagt til grunn.

k +

Annonsorinnhold

Nancy Strand overlater i direktørstolen Avfall Norge til Cecilie Lind 1. august, men fortsetter i organisasjonen.

k +

Annonsorinnhold

Direktør Nancy Strand har endelig fått marsjordre fra styret, om å iverksette en prosess som skal munne ut i et nytt navn for Avfall Norge.

k +

Annonsorinnhold

Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.

k +

Annonsorinnhold

Fabrikksjef Torben Beck foran anlegget som skal stå for gjenvinning av praktisk talt alle plastflaskene som kommer inn gjennom det norske pantesystemet.

k +

Annonsorinnhold

For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, Miljødirektoratet oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene.

k +

Annonsorinnhold

Produktsjef for rundballeplast i Felleskjøpet, Jan Håvard Kingsrød, viser at plast fra 50-60 rundballer blir komprimerer til en 80 kilos firkant med emballasjepressa.

k +

Annonsorinnhold

Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge må nå gå til det sure skritt å si opp avtaler om mottak av plast fra en del kommuner – for å spare penger.

k +

Annonsorinnhold

Etterspørselen etter gjenvunnet plast er påvirket av COVID-19-pandemien, og produksjonen bremses nå kraftig ned.

k +

Annonsorinnhold

Direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten er særdeles fornøyd med etableringen av Avfallsmegling Nord as.

k +

Annonsorinnhold

Gjenbruksstasjonen på Haraldrud er igjen klar til å ta imot besøkende fra 1. april.

k +

Annonsorinnhold

TRAVEL: Avfall Norge har sendt brev til denne mannen. Her gis det uttrykk for forståelse for at han har mye å gjøre, og at det er de «akutte likviditetsorienterte tiltakene som er viktigst på kort sikt». Foto: Marte Garmann.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

MÅ PERMITTERE: RagnSells' relativt nybakte sjef Vidar Svenning Olsen frykter ytterligere permitteringer dersom byggebransjen etter hvert reduserer aktiviteten.

k +

Annonsorinnhold

Biokrafts anlegg på Skogn skal være Europas største produsent av biogass og står for drøye 20 % av landets produksjon av biogass idag.

k +

Annonsorinnhold

Denne gjengen fra Orkla Confectory og Snacks ble belønnet for å ha fått fram en gjenvinnbar snackspose i monomateriale som skal ivareta sprøheten i produktet. Fra venstre Stein Rønne, Kristin Gautvik-Minker, Gry Farhrendorff og Erik H. Sandø.

k +

Annonsorinnhold

Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.

k +

Annonsorinnhold

Kjetil Vikingstad og Ralph Schöpwinkwl blir nå de eneste eierne av det raskt voksende Geminor-konsernet.

k +

Annonsorinnhold

Slik så Metallco ut fra lufta etter eksplosjonen 17. november. Produksjonshallen er bokstavelig talt blåst bort. Foto: Alexander Ranum Nilsen.

k +

Annonsorinnhold

Johnny Enger aksepterer at Høyesterett ga ham fengselsstraff. Men spesielt rettferdig synes han ikke at det er.

k +

Annonsorinnhold

Markedskonsulent Siv-Jeanette Larsen og prosjektleder Cecilie Svabø sier den nye messa vil få et nødvendig og tidsriktig løft både i design og innhold. Foto: Ole Petter Opøien.

k +

Annonsorinnhold

Leder-bilde

k +

Annonsorinnhold

– For en havnasjon som Norge er marin forsøpling et høyaktuelt tema, sa Erna Solberg da hun åpnet årets Hold Norge Rent-konferranse.

k +

Annonsorinnhold

Det koster kommunene dyrt å samle inn og sortere plastemballasje. Men i dagens situasjon er det også dyrt for Grønt Punkt Norge å få den materialgjenvunnet.

k +

Annonsorinnhold

Byen kryper innpå Slettebakken fra alle kanter. Prosjektleder Gry Stenersen, nedstrømsansvarlig Kolbjørn Akervold og kommunikasjonsmedarbeider Margrethe Vikan Sæbø ser fram til en utfordrende jobb med sanering av deponiet.

k +

Annonsorinnhold

Den ferske klima- og miljøministeren prioriterer Byggavfallskonferansen 2020 i sin andre uke på jobb. Foto: Astri Kløvstad.

k +

Annonsorinnhold

Johnny Enger i samtale med sin forsvarer John Christian Elden etter at forhandlingene i Høyesterett er avsluttet.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit – Sustainable production, products and consumption, i EU-kommisjonen.

k +

Annonsorinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit - Sustainable production, products and consumption, DG Environment i EU-kommisjonen. På sesjonen om sirkulær industri på konferansen Industri Futurum orienterte hun om arbeidet med en sirkulær handlingsplan i EU.

k +

Annonsorinnhold

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, sier det er en kontinuerlig avveining i Handelens miljøfond mellom ønske om å stimulere mange og å konsentrere seg om få, men større prosjekter. Foto: Handelens Miljøfond

k +

Annonsorinnhold

Lars Skrøvseth sier det vil bli ansatt en ny daglig leder i Sesam Ressurs når alle nødvendige vedtak i eierkommunene er fattet.

k +

Annonsorinnhold

Ralf Schöpwinkel i Geminor synes det er en fin oppgave å skaffe Quantafuel plastvolumer som ellers ville gått til forbrenning.

k +

Annonsorinnhold

Berlaymont-bygningen i Brüssel hvor Europakommisjonen har sitt hovedsete er i disse dager preget med den nye kommisjonens slagord: For a union that stives for more

k +

Annonsorinnhold

Kjetil Vikingstad, direktør i Geminor, mener dette oppkjøpet ikke reduserer konkurransen i det norske avfallsmarkedet. – Vi blir et reelt alternativ til Norsk Gjenvinning, sier han.

k +

Annonsorinnhold

Geminor kjøper opp Rekom
Synne Flaa fra designbyrået Goods presenterte de nye piktogrammene og forklarte hvorfor de ser ut som de gjør.

k +

Annonsorinnhold

Gitte Næss Grønner passer på at det som tas med fra det nye gjenbruksteltet blir veid og notert.

k +

Annonsorinnhold

Utviklingen i forbruket av biodrivstoff de siste fem årene, med fordeling på konvensjonelt og avansert, og palmeoljens andel av det konvensjonelle.

k +

Annonsorinnhold

Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.

k +

Annonsorinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og UFF Norges styreleder Trond Narvestad skinte om kapp fra lasterommet på den nye elbilen.

k +

Annonsorinnhold

Ola Elvestuen takket utvalgsleder Ingrid R. Lorange for å ha fått et godt beslutningsgrunnlag.

k +

Annonsorinnhold

Miljøsjef Vebjørn Eilertsen i Elkjøp Nordic erkjenner at de har vært for dårlige til å sikre EE-avfallet og tar nå grep for å forbedre dette.

k +

Annonsorinnhold

Det er spesielt her ved Romerike biogassanlegg at driftsproblemer har ført til overtidsbruk.

k +

Annonsorinnhold

Mye å rydde opp i i EGE
ISWA-president Antonis Mavropoulos delte sine framtidsvisjoner i et totimers foredrag i Avfall Norges lokaler.

k +

Annonsorinnhold

Om Miljødirektoratet blir hørt vil disse produktene bli forbudt. Men ikke før sommeren 2021.

k +

Annonsorinnhold

Untitled image

k +

Annonsorinnhold

Brann hos NGIR i Lindås
Leif Magne Hjelseng, til daglig direktør i IRIS, har påtatt seg den tunge jobben med å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. Foto: Arnt E. Pedersen.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange foran bilde av utvalget som nå bare har få uker på seg før rapporten skal overleveres til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

k +

Annonsorinnhold

Stein Lier-Hansen forventer at politikerne nå manner seg opp til å fatte vedtak om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

k +

Annonsorinnhold

Går det som den svenske regjeringen vil må avfallsforbrenningsanlegget Dåva i Umeå betale 75 kroner pr tonn i avgift for avfallet som puttes inn i anlegget fra 1. april neste år.

k +

Annonsorinnhold

Stig Ervik gleder seg over at de nå endelig kan sjøsette datterselskapet Emballasjegjenvinning som et godkjent returselskap for emballasje.

k +

Annonsorinnhold

Daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme vil utvide anlegget, for å ta hånd om mer av avfallet som genereres i landsdelen.

k +

Annonsorinnhold

Vil fordoble kapasiteten
Dekk kvernes ved Ragn-Sells anlegg på Heljestorp. Denne aktiviteten vil fortsette, men produksjonen av granulat vil opphøre i løpet av høsten.

k +

Annonsorinnhold

Kjersti Tønnesson Busch, daglig leder i SALT, fikk fram at det mangler mye kunnskap om hvilket omfang miljøproblemet plast i havet egentlig har.

k +

Annonsorinnhold

Raymond Johansen klippet snor og erklærte verdens mest avanserte papirsorteringsanlegg for offisielt åpnet.

k +

Annonsorinnhold

Eksporten av plastavfall til materialgjenvinning er så langt ingen vakker historie, sa Jim Puckett på Arendals-uka.

k +

Annonsorinnhold

Tiltakene som ble satt inn for to år siden har ikke fått de «herreløse» båtene vekk fra strender og bukter – blant annet fordi det ikke er mulig å finne ut hvem som eier dem.

k +

Annonsorinnhold

avfall_fordelt_pa-_materialtype (1)

k +

Annonsorinnhold

Kari Bjørkhaug Trones er etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet. Hun sier de nå går i gang med å vurdere materialet som ble sikret ved uanmeldte besøk rett før ferien.

k +

Annonsorinnhold

Dette batteriet lå i restavfallet og forårsaket et eksplosivt branntilløp hos ROAF onsdag 19.juni. Foto: ROAF.

k +

Annonsorinnhold

solheim hos norwaste scaled

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

ft

k +

Annonsorinnhold

Torbjørn Leidal har lansert et nettsted med nyheter fra avfallsbransjen. Snart skal det også suppleres med et såkalt markedstorg.

k +

Annonsorinnhold

Avfall Norges styreleder Berit Pettersen mente tiden er moden for gi Avfall Norge et nytt navn og foreslo spøkefullt gjenbruk av navnet NSB.

k +

Annonsorinnhold

UntitleImg

k +

Annonsorinnhold

Etter et kort opphold hos byggentreprenøren Ø.M. Fjeld vender Cecilie Lind nå tilbake til bransjen og blir ny næringspolitisk sjef i Avfall Norge.

k +

Annonsorinnhold

Flisa som skal materialgjenvinnes må stamme fra ubehandlet trevirke.

k +

Annonsorinnhold

Bjørn Kopstad (t.v.) og Henrik Lystad tror definitivt at det er behov for et nytt rådgivningsselskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

k +

Annonsorinnhold

Det er Hildegunn Iversen (t.v.) i LOOP og Mona Sæther i Avfall Norge som skal sørge for at det blir felles symboler for de ulike avfallsfraksjonene. På skjermen bak sees de danske felles symbolene (på svart bakgrunn) og noen av dagens tilsvarende norske.

k +

Annonsorinnhold

Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.

k +

Annonsorinnhold

Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA

k +

Annonsorinnhold

avfallsmengdene

k +

Annonsorinnhold

Jacob Smith har i 20 år hatt ansvaret for at glasset som kommer inn til Onsøy blir til kvalitetsvarer som kan sendes til glassverk over hele Europa

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Brann – nok en gang
De materielle skadene ble store etter den siste brannen ved Revac. Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut den forkullede massen fikk man slukket ordentlig. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

k +

Annonsorinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og Jens Måge vil gjerne ha publikums hjelp til å synge «Når kastanjene blomstrer».

k +

Annonsorinnhold

Gjelsten gir opp planene om deponi i Norcems gruver i Brevik

k +

Annonsorinnhold

Hans Eid t.v. og Tony Breirem-Randin ser virkelig fram til at robotenhetene bak dem skal begynne å plukke papir.

k +

Annonsorinnhold

Brannen i EE-avfallet utviklet seg raskt og da nødetatene kom til stedet brant det kraftig. Foto: Politiet. Brannen oppsto i et lager av EE-avfall hos bedriften Metallco EE Norge i Hunndalen ved Gjøvik. Ifølge brannvesenet var det et lager av EE-avfall på rundt 200 tonn som brant og røykutviklingen var kraftig. Beboerne i området ble derfor varslet via SMS-meldinger om at evakuering ville bli iverksatt. Daglig leder Morgan Brenden vil ikke spekulere i brannårsaken, han sier til Oppland Arbeiderblad at det er vanskelig å gardere seg helt mot denne typen branner. Brenden forteller videre at noen binger for oppbevaring av avfall er ødelagte og må rives, men at det ellers er beskjedne bygningsskader. Han beklager overfor beboerne som ble evakuert og roser nødetatene som reagerte raskt og effektivt. Han sier også at bedriften har oppsamlingstanker for slukkevannet og raskt fikk inn pumpebiler som fraktet vannet til renseanlegget i Raufoss industripark, slik at det ikke har vært avrenning som kan forurense Hunnselva. Brannvesenet satte inn store ressurser, i løpet av kort tid var seks tankbiler og et mannskap på 30 fra Gjøvik og flere nabokommuner på plass. Det ble jobbet med fullt røykdykkerutstyr og brannen kom relativt raskt under kontroll. Beboerne kunne flytte hjem igjen i løpet av dagen og Gjøvikbanen ble også åpnet for trafikk igjen.

k +

Annonsorinnhold

Brannen hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud for et drøyt år siden pryder forsiden av rapporten.

k +

Annonsorinnhold

Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt Norge gjorde ingen forsøk på å skjønnmale de alvorlige problemene med å få avsatt innsamlet plast. Foto: Astri Kløvstad.

k +

Annonsorinnhold

Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i Norge.

k +

Annonsorinnhold

Leasing av mange relativt nye biler uten noe å gjøre ble for tungt for renovasjonsselskapet Retur AS (illustrasjonsfoto)

k +

Annonsorinnhold

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk oppleve gjenvinning på sitt mest håndfaste da han besøkte Stena Recyclings anlegg i Skien 26. februar.

k +

Annonsorinnhold

Plasten fra norske gjenvinningsstasjoner består av mange fraksjoner. Dette lasset kommer i følge Per Haakonsen fra GLØR.

k +

Annonsorinnhold

Avtalen som nå er inngått mellom de tre returselskapene for EE-emballasje skal hindre slike situasjoner i framtida. Bildet viser mellomlagring av uavhentet EE-avfall hos BiR sommeren 2017.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Kvaliteten må gå foran
Initiativtaker og primus motor for CleanSounds, Morten Sand, fortalte tilhørerne på Hold Norge Rent-konferansen om pop-up-konsertene som mange norske artister bidrar med etter strandryddeaksjoner. Unni Wilhelmsen er en av artistene som stiller opp gratis for renere strender.

k +

Annonsorinnhold

Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.

k +

Annonsorinnhold

Lagring av radioaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet er nå mer enn 60 prosent fylt opp og avviklingen av reaktoren i Halden vil øke avfallsmengden hit. Altså trengs det et nytt deponi om ikke veldig mange år.

k +

Annonsorinnhold

Kvalitetsrevisjonen innebærer en grundig kontroll av den innsamlede plastemballasjen. Foto: Grønt Punkt Norge

k +

Annonsorinnhold

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket

k +

Annonsorinnhold

Jaana Røine ønsker en fullsatt sal av emballasjebrukere velkommen til lanseringen av Plastløftet.

k +

Annonsorinnhold

Denne filmen viser hvordan brukte batterier skal håndteres - og hvorfor.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Klima er viktigst
Svein Sørensen sier lederkabalen i det nye selskapet ikke er helt avklart. Men at alle anbud skal innom det såkalte hovedkontoret på Sørum er det likevel ingen tvil om.

k +

Annonsorinnhold

Miljødirektoratet fastholder at disse gruvegangene i Brevik er de mest egnede for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall

k +

Annonsorinnhold

Plastveteranen Peter Sundt mener det på lengre sikt er positivt at kineserne ikke lenger vil ta imot gjenvinningsplast fra Europa.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Kostbare prosenter
gebyrer_og_gjenvinningsgrad

k +

Annonsorinnhold

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lyttet til orienteringen fra daglig leder Susan Heldal og FoU-sjef Per Bakke i OIW, før han startet pilotanlegget til Norsep-prosessen ved å trykke på en knapp.

k +

Annonsorinnhold

Feature Image

k +

Annonsorinnhold

Jonny Enger må nå møte i retten tiltalt for en mengde brudd på arbeidsmiljøloven mens Veireno drev avfallsinnsamling i Oslo og Vestfold.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Unødvendig provoserende
Styreleder Arne Flaat i MNA mener en etablering nær Namsos er mest framtidsrettet og den beste løsningen, både miljømessig og samfunnsøkonomisk. Foto: HNT.

k +

Annonsorinnhold

Sommerens brannsesong ble innledet med en ny storbrann hos Revac, som ble vanskelig å slukke fordi det brant inni et bygg som kunne rase samme. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

k +

Annonsorinnhold

Alt restavfallet fra husholdningene i IVAR kommunene – og antagelig noe mer – skal snart inn i dette bygget.

k +

Annonsorinnhold

Johnny Enger finner det svært urimelig at han må i fengsel og vil anke dommen som Follo tingrett avsa 20. september.

k +

Annonsorinnhold

Brannvesenet hadde en vanskelig jobb med slukking av brannen som startet i renovasjonsbilen nederst midt på bildet.

k +

Annonsorinnhold

Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, tror et bedre samarbeid blant bestillerne vil framskynde utviklingen i retning av klimasmart avfallstransport.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Thor Christian Wiik Svendsen har arbeidet med produsentansvar for EE-avfall i mange selskaper, nå etablerer han sitt eget.

k +

Annonsorinnhold

Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut de forkullede massen fikk man slukket ordentlig og beboerne i området kunne flytte hjem igjen. Men Linnestad industriområde med 13 bedrifter er fortsatt avstengt. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

k +

Annonsorinnhold

Pål Mikkelsen er stolt over å få lede oppbyggingen av en ny etat. Men han legger heller ikke skjul på at det blir deilig med litt kortere reisevei, han bor på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.

k +

Annonsorinnhold

Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Oslo Ren på grunn av trøbbelet etter Veirenos overtagelse av innsamlingen i Oslo. Men han mener rapportene som er produsert i ettertid gir en feilaktig framstilling av hva som faktisk skjedde.

k +

Annonsorinnhold

Tar til motmæle
Hans Petter Karlsen, relativt nybakt direktør i Renovasjonsetaten i Oslo, må konstatere at avfallsinnsamling på to skift gir mange utfordringer.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Daglig leder Johan Remmen synes tilbudene var for dyre, men at egenregi er for risikabelt. Resultatet er ny kontrakt etter forhandlinger. Foto: Karoline Roka.

k +

Annonsorinnhold

Det brant voldsomt i Norsk Gjenvinnings papirlager på Haraldrud ganske kort etter utbruddet av brannen på formiddagen torsdag 8.mars. Men brannen lot seg begrense slik at mesteparten av den store hallen forble uskadd.

k +

Annonsorinnhold

Bare en drøy time etter at brannen oppsto var store mengder presset papir og plast i full fyr, og deler av bygget hadde kollapset.

k +

Annonsorinnhold

k +

Annonsorinnhold

Frode Syversen, daglig leder i Mepex Consult, konstaterte at det blir svært vanskelig å oppfylle EUs materialgjenvinningsmål – i hvert fall uten å ty ril kreativ bokføring

k +

Annonsorinnhold

Tannkrem med mikroplast er fra 1. juli forbudt å produsere og importere i Sverige, og fra 1. januar 2019 er det også forbudt å selge det i butikkene. Foto: NIVA/Miljødirektoratet

k +

Annonsorinnhold

Strandryddingsveteranen Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet var stolt og glad over å bli tildelt miljøprisen Gullklypa 2017.

k +

Annonsorinnhold

Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet i Brevik 10. januar. Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.

k +

Annonsorinnhold

Innsnevret debatt må møtes offensivt

Ler mer

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Abonner nå for å bli varslet om de nyeste nyhetene