Kretsløpets skal være avfalls- og gjenvinningsbransjens viktigste informasjonskilde.

Ansvarlig utgiver er selskapet Kretsløpet AS. Det eies av Grønt Punkt Norge, Avfall Norge, Norsk Industri, Norsk Returmetallforening, COWI AS og Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

Bladet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgiverens.

Kretsløpet er landets eneste spesialmagasin for avfall og gjenvinning. Bladet når beslutningstakere og fagpersonell innen offentlig og privat virksomhet. Avfallsbransjen / gjenvinningsbransjen er i kontinuerlig vekst og utvikling, med en årlig omsetning på godt over 20 milliarder.

 

Utgiver:

Kretsløpet AS

Wergelandsveien 23B

0167 Oslo
Org. nr. 983 530 133 MVA Foretaksregistereret

 

Ansvarlig redaktør:
Johs. Bjørndal

E-post: jobj@kretslopet.no

Tlf: 915 54 307

 

Daglig leder:
Trond Lohre 

E-post: post@kretslopet.no

Tlf: 23 36 58 50

Annonsesalg:
FLEX Kommunikasjon & Markedsføring v/Arnt Erik Isaksen

Tlf: 411 61 619

E-post: arnt.erik.isaksen@flexkommunikasjon.no

Abonnement:
Tlf: 23 36 58 50

post@kretslopet.no

For kun kr 900,- pr. år gir Kretsløpet deg oppdateringer og informasjon om viktige hendelser, avfallsordninger, miljøpolitiske veivalg, produktnyheter, kunngjøringer og mye annet aktuelt stoff fra den stadig voksende bransjen avfall og gjenvinning.
Kretsløpet er landets eneste spesialmagasin for denne bransjen. Bestill et abonnement i dag gjennom å sende en mail til post@kretslopet.no eller ring oss på 23 36 58 50. Gode rabattordninger ved bestilling av flere abonnement.
Velkommen som leser!

Meld deg på vårt nyhetsbrev