Nyheter

 • Alle
 • Annet
 • Annonsørinnhold
 • Avfallspolitikk
 • BA-avfall
 • Farlig avfall
 • Gjenvinning
 • Innsamling
 • Leder
 • Premium
 • Uncategorized
 • Utlandet
 • Våtorganisk
Anders Magnus Løken, director i Deloitte, presenterte potensialer og barrièrer for overgang til sirkulær økonomi på Avfall Norges Sirkulær21-konferanse. Snart kommer også en rapport om virkemidler.

K +

Annonsørinnhold

Forside EE-rapport

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Ralf Schöpwinkel (t.h.) i Geminor skal forsyne Quantafuels anlegg i Skive med plastavfall. Product manager Idar Alvestad presenterte opplegget på Norwaste sin ettårs-markering i juni.

K +

Annonsørinnhold

Det blir ingen fullskala CO2-fangst ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud dersom rådene fra den andre kvalitetssikringsrapporten (KS2) blir lagt til grunn.

K +

Annonsørinnhold

Nancy Strand overlater i direktørstolen Avfall Norge til Cecilie Lind 1. august, men fortsetter i organisasjonen.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Nancy Strand har endelig fått marsjordre fra styret, om å iverksette en prosess som skal munne ut i et nytt navn for Avfall Norge.

K +

Annonsørinnhold

Fra Fagforum farlig avfall sitt første møte 10. juni. Fra venstre rundt bordet: Bjørn Berg, Horisont Miljøpark IKS, Roar Hansen, NFFA), Marit Lindstad, NFFA, Nancy Strand, Avfall Norge, Renate Heder, Norsk Gjenvinning og Marianne Wiker Stensland, Oslo kommune, REG. Øvrige deltakere på møtet var representert på Teams. Foto: Roy Ulvang.

K +

Annonsørinnhold

Fabrikksjef Torben Beck foran anlegget som skal stå for gjenvinning av praktisk talt alle plastflaskene som kommer inn gjennom det norske pantesystemet.

K +

Annonsørinnhold

For å hindre ulovlig uttak av EE-avfall har noen døgnbemannet kameraovervåking av området der EE-avfallet lagres, Miljødirektoratet oppfordrer butikkene til å melde fra til politiet om ulovlig uttak av avfall fra mottaksstasjonene.

K +

Annonsørinnhold

Produktsjef for rundballeplast i Felleskjøpet, Jan Håvard Kingsrød, viser at plast fra 50-60 rundballer blir komprimerer til en 80 kilos firkant med emballasjepressa.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge må nå gå til det sure skritt å si opp avtaler om mottak av plast fra en del kommuner – for å spare penger.

K +

Annonsørinnhold

Etterspørselen etter gjenvunnet plast er påvirket av COVID-19-pandemien, og produksjonen bremses nå kraftig ned.

K +

Annonsørinnhold

Direktør Leif Magne Hjelseng i Iris Salten er særdeles fornøyd med etableringen av Avfallsmegling Nord as.

K +

Annonsørinnhold

Gjenbruksstasjonen på Haraldrud er igjen klar til å ta imot besøkende fra 1. april.

K +

Annonsørinnhold

TRAVEL: Avfall Norge har sendt brev til denne mannen. Her gis det uttrykk for forståelse for at han har mye å gjøre, og at det er de «akutte likviditetsorienterte tiltakene som er viktigst på kort sikt». Foto: Marte Garmann.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

MÅ PERMITTERE: RagnSells' relativt nybakte sjef Vidar Svenning Olsen frykter ytterligere permitteringer dersom byggebransjen etter hvert reduserer aktiviteten.

K +

Annonsørinnhold

Biokrafts anlegg på Skogn skal være Europas største produsent av biogass og står for drøye 20 % av landets produksjon av biogass idag.

K +

Annonsørinnhold

Denne gjengen fra Orkla Confectory og Snacks ble belønnet for å ha fått fram en gjenvinnbar snackspose i monomateriale som skal ivareta sprøheten i produktet. Fra venstre Stein Rønne, Kristin Gautvik-Minker, Gry Farhrendorff og Erik H. Sandø.

K +

Annonsørinnhold

Adskillig mer plastemballasje må materialgjenvinnes om de foreslåtte kravene fra Miljødirektoratet skal oppfylles.

K +

Annonsørinnhold

Prisen for å deklarere farlig avfall blir nå nesten halvert, fra 15 til 8 kroner pr tonn.

K +

Annonsørinnhold

Kjetil Vikingstad og Ralph Schöpwinkwl blir nå de eneste eierne av det raskt voksende Geminor-konsernet.

K +

Annonsørinnhold

Slik så Metallco ut fra lufta etter eksplosjonen 17. november. Produksjonshallen er bokstavelig talt blåst bort. Foto: Alexander Ranum Nilsen.

K +

Annonsørinnhold

Johnny Enger aksepterer at Høyesterett ga ham fengselsstraff. Men spesielt rettferdig synes han ikke at det er.

K +

Annonsørinnhold

Markedskonsulent Siv-Jeanette Larsen og prosjektleder Cecilie Svabø sier den nye messa vil få et nødvendig og tidsriktig løft både i design og innhold. Foto: Ole Petter Opøien.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

– For en havnasjon som Norge er marin forsøpling et høyaktuelt tema, sa Erna Solberg da hun åpnet årets Hold Norge Rent-konferranse.

K +

Annonsørinnhold

Det koster kommunene dyrt å samle inn og sortere plastemballasje. Men i dagens situasjon er det også dyrt for Grønt Punkt Norge å få den materialgjenvunnet.

K +

Annonsørinnhold

Byen kryper innpå Slettebakken fra alle kanter. Prosjektleder Gry Stenersen, nedstrømsansvarlig Kolbjørn Akervold og kommunikasjonsmedarbeider Margrethe Vikan Sæbø ser fram til en utfordrende jobb med sanering av deponiet.

K +

Annonsørinnhold

Den ferske klima- og miljøministeren prioriterer Byggavfallskonferansen 2020 i sin andre uke på jobb. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Johnny Enger i samtale med sin forsvarer John Christian Elden etter at forhandlingene i Høyesterett er avsluttet.

K +

Annonsørinnhold

– I denne flisa finner du ikke mye annet enn trevirke, sier Espen Wanderås fornøyd. Han er sjef på Returas IR sitt flismottak.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit – Sustainable production, products and consumption, i EU-kommisjonen.

K +

Annonsørinnhold

Emanuelle Maire er Head of Unit - Sustainable production, products and consumption, DG Environment i EU-kommisjonen. På sesjonen om sirkulær industri på konferansen Industri Futurum orienterte hun om arbeidet med en sirkulær handlingsplan i EU.

K +

Annonsørinnhold

Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, sier det er en kontinuerlig avveining i Handelens miljøfond mellom ønske om å stimulere mange og å konsentrere seg om få, men større prosjekter. Foto: Handelens Miljøfond

K +

Annonsørinnhold

Lars Skrøvseth sier det vil bli ansatt en ny daglig leder i Sesam Ressurs når alle nødvendige vedtak i eierkommunene er fattet.

K +

Annonsørinnhold

Ralf Schöpwinkel i Geminor synes det er en fin oppgave å skaffe Quantafuel plastvolumer som ellers ville gått til forbrenning.

K +

Annonsørinnhold

Berlaymont-bygningen i Brüssel hvor Europakommisjonen har sitt hovedsete er i disse dager preget med den nye kommisjonens slagord: For a union that stives for more

K +

Annonsørinnhold

Kjetil Vikingstad, direktør i Geminor, mener dette oppkjøpet ikke reduserer konkurransen i det norske avfallsmarkedet. – Vi blir et reelt alternativ til Norsk Gjenvinning, sier han.

K +

Annonsørinnhold

Geminor kjøper opp Rekom

Synne Flaa fra designbyrået Goods presenterte de nye piktogrammene og forklarte hvorfor de ser ut som de gjør.

K +

Annonsørinnhold

Gitte Næss Grønner passer på at det som tas med fra det nye gjenbruksteltet blir veid og notert.

K +

Annonsørinnhold

Utviklingen i forbruket av biodrivstoff de siste fem årene, med fordeling på konvensjonelt og avansert, og palmeoljens andel av det konvensjonelle.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Trygve Berdal har det travelt med å få det nye selskapet operativt fra 1. januar. – Men motivasjonen er høy for å få dette til, sier han.

K +

Annonsørinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og UFF Norges styreleder Trond Narvestad skinte om kapp fra lasterommet på den nye elbilen.

K +

Annonsørinnhold

Ola Elvestuen takket utvalgsleder Ingrid R. Lorange for å ha fått et godt beslutningsgrunnlag.

K +

Annonsørinnhold

Miljøsjef Vebjørn Eilertsen i Elkjøp Nordic erkjenner at de har vært for dårlige til å sikre EE-avfallet og tar nå grep for å forbedre dette.

K +

Annonsørinnhold

Det er spesielt her ved Romerike biogassanlegg at driftsproblemer har ført til overtidsbruk.

K +

Annonsørinnhold

Mye å rydde opp i i EGE

ISWA-president Antonis Mavropoulos delte sine framtidsvisjoner i et totimers foredrag i Avfall Norges lokaler.

K +

Annonsørinnhold

Om Miljødirektoratet blir hørt vil disse produktene bli forbudt. Men ikke før sommeren 2021.

K +

Annonsørinnhold

Untitled image

K +

Annonsørinnhold

Brann hos NGIR i Lindås

Leif Magne Hjelseng, til daglig direktør i IRIS, har påtatt seg den tunge jobben med å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. Foto: Arnt E. Pedersen.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange foran bilde av utvalget som nå bare har få uker på seg før rapporten skal overleveres til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

K +

Annonsørinnhold

Stein Lier-Hansen forventer at politikerne nå manner seg opp til å fatte vedtak om etablering av nytt deponi for uorganisk farlig avfall.

K +

Annonsørinnhold

Går det som den svenske regjeringen vil må avfallsforbrenningsanlegget Dåva i Umeå betale 75 kroner pr tonn i avgift for avfallet som puttes inn i anlegget fra 1. april neste år.

K +

Annonsørinnhold

Stig Ervik gleder seg over at de nå endelig kan sjøsette datterselskapet Emballasjegjenvinning som et godkjent returselskap for emballasje.

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme vil utvide anlegget, for å ta hånd om mer av avfallet som genereres i landsdelen.

K +

Annonsørinnhold

Vil fordoble kapasiteten

Dekk kvernes ved Ragn-Sells anlegg på Heljestorp. Denne aktiviteten vil fortsette, men produksjonen av granulat vil opphøre i løpet av høsten.

K +

Annonsørinnhold

Kjersti Tønnesson Busch, daglig leder i SALT, fikk fram at det mangler mye kunnskap om hvilket omfang miljøproblemet plast i havet egentlig har.

K +

Annonsørinnhold

Raymond Johansen klippet snor og erklærte verdens mest avanserte papirsorteringsanlegg for offisielt åpnet.

K +

Annonsørinnhold

Eksporten av plastavfall til materialgjenvinning er så langt ingen vakker historie, sa Jim Puckett på Arendals-uka.

K +

Annonsørinnhold

Tiltakene som ble satt inn for to år siden har ikke fått de «herreløse» båtene vekk fra strender og bukter – blant annet fordi det ikke er mulig å finne ut hvem som eier dem.

K +

Annonsørinnhold

avfall_fordelt_pa-_materialtype (1)

K +

Annonsørinnhold

Kari Bjørkhaug Trones er etterforskningsdirektør i Konkurransetilsynet. Hun sier de nå går i gang med å vurdere materialet som ble sikret ved uanmeldte besøk rett før ferien.

K +

Annonsørinnhold

Dette batteriet lå i restavfallet og forårsaket et eksplosivt branntilløp hos ROAF onsdag 19.juni. Foto: ROAF.

K +

Annonsørinnhold

solheim hos norwaste scaled

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

ft

K +

Annonsørinnhold

Torbjørn Leidal har lansert et nettsted med nyheter fra avfallsbransjen. Snart skal det også suppleres med et såkalt markedstorg.

K +

Annonsørinnhold

Avfall Norges styreleder Berit Pettersen mente tiden er moden for gi Avfall Norge et nytt navn og foreslo spøkefullt gjenbruk av navnet NSB.

K +

Annonsørinnhold

UntitleImg

K +

Annonsørinnhold

Etter et kort opphold hos byggentreprenøren Ø.M. Fjeld vender Cecilie Lind nå tilbake til bransjen og blir ny næringspolitisk sjef i Avfall Norge.

K +

Annonsørinnhold

Flisa som skal materialgjenvinnes må stamme fra ubehandlet trevirke.

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Kopstad (t.v.) og Henrik Lystad tror definitivt at det er behov for et nytt rådgivningsselskap i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

K +

Annonsørinnhold

Det er Hildegunn Iversen (t.v.) i LOOP og Mona Sæther i Avfall Norge som skal sørge for at det blir felles symboler for de ulike avfallsfraksjonene. På skjermen bak sees de danske felles symbolene (på svart bakgrunn) og noen av dagens tilsvarende norske.

K +

Annonsørinnhold

Den fysiske løsningen og plassering av lossekai ved Kongkleiv er ikke endelig fastlagt, men NOAH antyder i konsekvensutredningen at det kan bli noe sånt som dette.

K +

Annonsørinnhold

Ingrid Riddervold Lorange skal leder ekspertutvalget som har et halvt år på seg til å gi klima- og miljøministeren svar på flere omfattende spørsmål. Foto: SIVA

K +

Annonsørinnhold

avfallsmengdene

K +

Annonsørinnhold

Jacob Smith har i 20 år hatt ansvaret for at glasset som kommer inn til Onsøy blir til kvalitetsvarer som kan sendes til glassverk over hele Europa

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Brann – nok en gang

De materielle skadene ble store etter den siste brannen ved Revac. Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut den forkullede massen fikk man slukket ordentlig. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

K +

Annonsørinnhold

Oslos ordfører Marianne Borgen og Jens Måge vil gjerne ha publikums hjelp til å synge «Når kastanjene blomstrer».

K +

Annonsørinnhold

Gjelsten gir opp planene om deponi i Norcems gruver i Brevik

K +

Annonsørinnhold

Hans Eid t.v. og Tony Breirem-Randin ser virkelig fram til at robotenhetene bak dem skal begynne å plukke papir.

K +

Annonsørinnhold

Brannen i EE-avfallet utviklet seg raskt og da nødetatene kom til stedet brant det kraftig. Foto: Politiet. Brannen oppsto i et lager av EE-avfall hos bedriften Metallco EE Norge i Hunndalen ved Gjøvik. Ifølge brannvesenet var det et lager av EE-avfall på rundt 200 tonn som brant og røykutviklingen var kraftig. Beboerne i området ble derfor varslet via SMS-meldinger om at evakuering ville bli iverksatt. Daglig leder Morgan Brenden vil ikke spekulere i brannårsaken, han sier til Oppland Arbeiderblad at det er vanskelig å gardere seg helt mot denne typen branner. Brenden forteller videre at noen binger for oppbevaring av avfall er ødelagte og må rives, men at det ellers er beskjedne bygningsskader. Han beklager overfor beboerne som ble evakuert og roser nødetatene som reagerte raskt og effektivt. Han sier også at bedriften har oppsamlingstanker for slukkevannet og raskt fikk inn pumpebiler som fraktet vannet til renseanlegget i Raufoss industripark, slik at det ikke har vært avrenning som kan forurense Hunnselva. Brannvesenet satte inn store ressurser, i løpet av kort tid var seks tankbiler og et mannskap på 30 fra Gjøvik og flere nabokommuner på plass. Det ble jobbet med fullt røykdykkerutstyr og brannen kom relativt raskt under kontroll. Beboerne kunne flytte hjem igjen i løpet av dagen og Gjøvikbanen ble også åpnet for trafikk igjen.

K +

Annonsørinnhold

Brannen hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud for et drøyt år siden pryder forsiden av rapporten.

K +

Annonsørinnhold

Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt Norge gjorde ingen forsøk på å skjønnmale de alvorlige problemene med å få avsatt innsamlet plast. Foto: Astri Kløvstad.

K +

Annonsørinnhold

Christian Rosenkilde i Hydro mener det er mulig å etablere en lønnsom gjenvinning av elbil-batterier i Norge.

K +

Annonsørinnhold

Leasing av mange relativt nye biler uten noe å gjøre ble for tungt for renovasjonsselskapet Retur AS (illustrasjonsfoto)

K +

Annonsørinnhold

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk oppleve gjenvinning på sitt mest håndfaste da han besøkte Stena Recyclings anlegg i Skien 26. februar.

K +

Annonsørinnhold

Plasten fra norske gjenvinningsstasjoner består av mange fraksjoner. Dette lasset kommer i følge Per Haakonsen fra GLØR.

K +

Annonsørinnhold

Avtalen som nå er inngått mellom de tre returselskapene for EE-emballasje skal hindre slike situasjoner i framtida. Bildet viser mellomlagring av uavhentet EE-avfall hos BiR sommeren 2017.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Kvaliteten må gå foran

Initiativtaker og primus motor for CleanSounds, Morten Sand, fortalte tilhørerne på Hold Norge Rent-konferansen om pop-up-konsertene som mange norske artister bidrar med etter strandryddeaksjoner. Unni Wilhelmsen er en av artistene som stiller opp gratis for renere strender.

K +

Annonsørinnhold

Rasmus Hansson, den nybakte lederen for Handelens Miljøfond, starter med å lyse ut 20 millioner kroner i støtte til prosjekter mot plastforsøpling.

K +

Annonsørinnhold

Lagring av radioaktivt avfall i Himdalen. Dette deponiet er nå mer enn 60 prosent fylt opp og avviklingen av reaktoren i Halden vil øke avfallsmengden hit. Altså trengs det et nytt deponi om ikke veldig mange år.

K +

Annonsørinnhold

Kvalitetsrevisjonen innebærer en grundig kontroll av den innsamlede plastemballasjen. Foto: Grønt Punkt Norge

K +

Annonsørinnhold

Nazi-ubåten U-864 var på vei fra Tyskland til Japan med krigsmateriell da den ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945. Den brakk i to og sank til 150 meters dyp. Illustrasjon: Kystverket

K +

Annonsørinnhold

Jaana Røine ønsker en fullsatt sal av emballasjebrukere velkommen til lanseringen av Plastløftet.

K +

Annonsørinnhold

Denne filmen viser hvordan brukte batterier skal håndteres - og hvorfor.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Klima er viktigst

Svein Sørensen sier lederkabalen i det nye selskapet ikke er helt avklart. Men at alle anbud skal innom det såkalte hovedkontoret på Sørum er det likevel ingen tvil om.

K +

Annonsørinnhold

Miljødirektoratet fastholder at disse gruvegangene i Brevik er de mest egnede for etablering av et nytt deponi for uorganisk farlig avfall

K +

Annonsørinnhold

Plastveteranen Peter Sundt mener det på lengre sikt er positivt at kineserne ikke lenger vil ta imot gjenvinningsplast fra Europa.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Kostbare prosenter

gebyrer_og_gjenvinningsgrad

K +

Annonsørinnhold

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen lyttet til orienteringen fra daglig leder Susan Heldal og FoU-sjef Per Bakke i OIW, før han startet pilotanlegget til Norsep-prosessen ved å trykke på en knapp.

K +

Annonsørinnhold

Feature Image

K +

Annonsørinnhold

Jonny Enger må nå møte i retten tiltalt for en mengde brudd på arbeidsmiljøloven mens Veireno drev avfallsinnsamling i Oslo og Vestfold.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Unødvendig provoserende

Styreleder Arne Flaat i MNA mener en etablering nær Namsos er mest framtidsrettet og den beste løsningen, både miljømessig og samfunnsøkonomisk. Foto: HNT.

K +

Annonsørinnhold

Sommerens brannsesong ble innledet med en ny storbrann hos Revac, som ble vanskelig å slukke fordi det brant inni et bygg som kunne rase samme. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

K +

Annonsørinnhold

Alt restavfallet fra husholdningene i IVAR kommunene – og antagelig noe mer – skal snart inn i dette bygget.

K +

Annonsørinnhold

Johnny Enger finner det svært urimelig at han må i fengsel og vil anke dommen som Follo tingrett avsa 20. september.

K +

Annonsørinnhold

Brannvesenet hadde en vanskelig jobb med slukking av brannen som startet i renovasjonsbilen nederst midt på bildet.

K +

Annonsørinnhold

Bjørn Erik Rui, utviklingssjef i Vesar, tror et bedre samarbeid blant bestillerne vil framskynde utviklingen i retning av klimasmart avfallstransport.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Thor Christian Wiik Svendsen har arbeidet med produsentansvar for EE-avfall i mange selskaper, nå etablerer han sitt eget.

K +

Annonsørinnhold

Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut de forkullede massen fikk man slukket ordentlig og beboerne i området kunne flytte hjem igjen. Men Linnestad industriområde med 13 bedrifter er fortsatt avstengt. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.

K +

Annonsørinnhold

Pål Mikkelsen er stolt over å få lede oppbyggingen av en ny etat. Men han legger heller ikke skjul på at det blir deilig med litt kortere reisevei, han bor på Kråkerøy utenfor Fredrikstad.

K +

Annonsørinnhold

Pål A. Sommernes måtte gå av som direktør i Oslo Ren på grunn av trøbbelet etter Veirenos overtagelse av innsamlingen i Oslo. Men han mener rapportene som er produsert i ettertid gir en feilaktig framstilling av hva som faktisk skjedde.

K +

Annonsørinnhold

Tar til motmæle

Hans Petter Karlsen, relativt nybakt direktør i Renovasjonsetaten i Oslo, må konstatere at avfallsinnsamling på to skift gir mange utfordringer.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Daglig leder Johan Remmen synes tilbudene var for dyre, men at egenregi er for risikabelt. Resultatet er ny kontrakt etter forhandlinger. Foto: Karoline Roka.

K +

Annonsørinnhold

Det brant voldsomt i Norsk Gjenvinnings papirlager på Haraldrud ganske kort etter utbruddet av brannen på formiddagen torsdag 8.mars. Men brannen lot seg begrense slik at mesteparten av den store hallen forble uskadd.

K +

Annonsørinnhold

Bare en drøy time etter at brannen oppsto var store mengder presset papir og plast i full fyr, og deler av bygget hadde kollapset.

K +

Annonsørinnhold

K +

Annonsørinnhold

Frode Syversen, daglig leder i Mepex Consult, konstaterte at det blir svært vanskelig å oppfylle EUs materialgjenvinningsmål – i hvert fall uten å ty ril kreativ bokføring

K +

Annonsørinnhold

Tannkrem med mikroplast er fra 1. juli forbudt å produsere og importere i Sverige, og fra 1. januar 2019 er det også forbudt å selge det i butikkene. Foto: NIVA/Miljødirektoratet

K +

Annonsørinnhold

Strandryddingsveteranen Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet var stolt og glad over å bli tildelt miljøprisen Gullklypa 2017.

K +

Annonsørinnhold

Ingen tvil om den rådende oppfatning blant publikum på folkemøtet i Brevik 10. januar. Foto: Vivi Sævik, Porsgrunn Dagblad.

K +

Annonsørinnhold

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE