Gjenvinning

8. august, 2019

SSB publiserte 2018-tallene for husholdningsavfall i juli. Her framgår det at avfallsmengden sank med 3,5 %, fra året før, noe

Dette batteriet lå i restavfallet og forårsaket et eksplosivt branntilløp hos ROAF onsdag 19.juni. Foto: ROAF.
28. juni, 2019

Et batteri fra en el-sykkel i restavfallet var årsaken til det heftige branntilløpet ved ROAF 19. juni. Det avga gnister

IVARs plastsorteringsanlegg liggendeIVARs nye anlegg på Forus er nå i gang med sortering av både restavfall og papir, og dessuten vask og pelletering av plast.
4. juni, 2019

Manglende avsetning på fraksjonen mixed plastic gjør at det bare er 18 prosent av det som puttes inn i IVARs

Flisa som skal materialgjenvinnes må stamme fra ubehandlet trevirke.
24. mai, 2019

Burkhard Rüther, regionsjef Sør i Ragn-Sells, presenterte 23. mai selskapets opplegg for materialgjenvinning av trevirke på konferansen Skog og Tre.

26. april, 2019

SSBs avfallsregnskap for 2017 viser at veien fram til EU-målene for materialgjenvinning blir stadig lengre. Dette året ble 37 prosent

De materielle skadene ble store etter den siste brannen ved Revac. Først da deler av hallen var revet og man kunne kjøre ut den forkullede massen fikk man slukket ordentlig. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen.
11. april, 2019

Som omtalt i Kretsløpet nr 2-2019 fremmet forsikringsselskapet Berkeley Insurance Nordic et krav på 145 millioner kroner mot Vestfold interkommunale

Hans Eid t.v. og Tony Breirem-Randin ser virkelig fram til at robotenhetene bak dem skal begynne å plukke papir.
29. mars, 2019

I løpet av få uker vil det nye helautomatiske papirsorteringsanlegget hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud være i gang. Det skal

Brannen i EE-avfallet utviklet seg raskt og da nødetatene kom til stedet brant det kraftig. Foto: Politiet. Brannen oppsto i et lager av EE-avfall hos bedriften Metallco EE Norge i Hunndalen ved Gjøvik. Ifølge brannvesenet var det et lager av EE-avfall på rundt 200 tonn som brant og røykutviklingen var kraftig. Beboerne i området ble derfor varslet via SMS-meldinger om at evakuering ville bli iverksatt. Daglig leder Morgan Brenden vil ikke spekulere i brannårsaken, han sier til Oppland Arbeiderblad at det er vanskelig å gardere seg helt mot denne typen branner. Brenden forteller videre at noen binger for oppbevaring av avfall er ødelagte og må rives, men at det ellers er beskjedne bygningsskader. Han beklager overfor beboerne som ble evakuert og roser nødetatene som reagerte raskt og effektivt. Han sier også at bedriften har oppsamlingstanker for slukkevannet og raskt fikk inn pumpebiler som fraktet vannet til renseanlegget i Raufoss industripark, slik at det ikke har vært avrenning som kan forurense Hunnselva. Brannvesenet satte inn store ressurser, i løpet av kort tid var seks tankbiler og et mannskap på 30 fra Gjøvik og flere nabokommuner på plass. Det ble jobbet med fullt røykdykkerutstyr og brannen kom relativt raskt under kontroll. Beboerne kunne flytte hjem igjen i løpet av dagen og Gjøvikbanen ble også åpnet for trafikk igjen.
25. mars, 2019

Natt til lørdag 23. mars førte en brann i EE-avfall hos Metallco på Gjøvik til at 68 av nabolagets beboere

Brannen hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud for et drøyt år siden pryder forsiden av rapporten.
23. mars, 2019

En kartlegging av 65 branner i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge viser at halvparten av dem oppstår i restavfallet. Selvantennelse

Svein Erik Rødvik fra Grønt Punkt Norge gjorde ingen forsøk på å skjønnmale de alvorlige problemene med å få avsatt innsamlet plast. Foto: Astri Kløvstad.
15. mars, 2019

– I løpet av mine 15 år i bransjen har jeg aldri opplevd en så vanskelig avsetningssituasjon. Gate fee hos

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE