Forsøpling

25. januar, 2021

Etter nøye overveielse og i samråd med ryddemiljøet flytter Hold Norge Rent Strandryddedagen og Strandryddeuka til høsten for å unngå

22. desember, 2020

Både offentlige myndigheter og Handelens Miljøfond har mye penger som skal brukes til opprydning og forebyggende tiltak mot marin forsøpling

K +

16. desember, 2020

Fylkesmannen i Møre og Romsdal stoppet avfallsmottaket hos Miljøservice Eide AS i juni og anmeldte senere forsøplingen til politiet. I

8. desember, 2020

Myndighetene foreslår skjerpede krav til havner for å bedre håndteringen av avfall fra skip og fiskefartøy, men fritidsbåthavner får enklere

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
ABONNER NÅ FOR Å BLI VARSLET OM DE NYESTE NYHETENE
}