Den nye handlingsplan for sirkulær økonomi, som skal endre hvordan man produserer og forbruker i EU, er nå vedtatt av EU-kommisjonen.

Den nye planen bygger på arbeidet som er gjort siden 2015, og fokuserer på design og produksjon for en sirkulær økonomi, med sikte på å sikre at ressursene som brukes forblir i EUs økonomi så lenge som mulig. Planen og initiativene skal utvikles med involvering fra næringslivet og interessentene.

Handlingsplanen for sirkulær økonomi presenterer tiltak for å:

 • Gjøre bærekraftige produkter til normen i EU. Kommisjonen vil foreslå lovgivning om bærekraftig produktpolitikk, for å sikre at produkter som settes på EU-markedet er designet for å vare lenger, er lettere å gjenbruke, reparere og resirkulere - og ta i bruk mest mulig resirkulert materiale i stedet for jomfruelig råstoff. Engangsbruk skal begrenses, for tidlig foreldelse forebygges og ødeleggelse av usolgte varige varer vil bli forbudt.
 • Styrke forbrukere. Forbrukerne skal få tilgang til pålitelig informasjon om reparasjonsmuligheter og holdbarhet for produkter for at de skal være bedre rustet til å ta miljømessig bærekraftige valg. Det vil bli en bestemmelse om «Rett til å reparere».
 • Fokusere på de sektorene som bruker mest ressurser og der potensialet for sirkularitet er stort. Kommisjonen vil sette i gang konkrete aksjoner om:
  • elektronikk og IKT - et «Circular Electronics Initiative» for å ha lengre produktlevetid, og forbedre innsamling og behandling av avfall
  • batterier og kjøretøy - nytt regelverk for batterier for å øke bærekraften og øke batteriets sirkulære potensial
  • emballasje - nye obligatoriske krav til hva som er tillatt på EU-markedet, inkludert reduksjon av (over) emballasje
  • plast - nye obligatoriske krav til resirkulert innhold og spesiell oppmerksomhet på mikroplast samt biobasert og biologisk nedbrytbar plast
  • tekstiler - en ny EU-strategi for tekstiler for å styrke konkurranseevnen og innovasjonen i sektoren og øke EU-markedet for tekstilbruk
  • bygging og bygninger - en omfattende strategi for et bærekraftig bygd miljø som fremmer sirkularitetsprinsipper for bygninger
  • mat - nytt lovgivningsinitiativ om gjenbruk for å erstatte engangsemballasje, servise og bestikk med gjenbrukbare produkter i mattjenester
 • Sørge for mindre avfall. Her vil man jobbe for å unngå avfall helt og omdanne det til sekundære ressurser av høy kvalitet som igjen utnytter et velfungerende marked for sekundære råvarer. Kommisjonen vil forsøke å få på plass en harmonisert modell for separat innsamling av avfall og merking. Handlingsplanen legger også fram en rekke tiltak for å minimere EUs eksport av avfall og forebygge ulovlige forsendelser.