Maskiner og utstyr

 

EnviroPac AS

EnviroPac er en del av San Sac Group som er Skandinavias største og ledende leverandør av maskiner og utstyr til kildesortering, oppbevaring og behandling av avfall. Salg og service i hele Skandinavia.

Les mer om EnviroPac.


Holger Hartmann AS

Holger Hartmanns kjernevirksomhet salg av tjenester og utstyr for materialprøving til flere kundegrupper og bransjer i Norge. Firmaet er Norges største leverandør av produkter og tjenester for materialprøving, inkludert Miljøpistolen XRF.

Les mer om Holger Hartmann AS.


KSR Maskin AS

KSR Maskin AS ble startet opp i 2013. Hovedområdene for firmaet er kvalitetssikring av steinprodukter i pukkproduksjon og på anlegg, samt salg og utleie av sorteringsverk, avfallskverner, utstyr til gjenvinningsbransjen og entreprenører.


Magne Gitmark & Co. AS

Gitmark har mer enn 50 års erfaring som maskinleverandør. Firmaets hovedfokus er salg, service og ettermarked på maskiner og utstyr for avfallsbransjen og kommunalteknisk sektor. Kompaktorer, suge- og spylebiler, flishuggere, kverner, sikteverk og kompostmaskiner er produktgrupper som Gitmark har jobbet med i flere tiår.

Les mer om Magne Gitmark & Co. AS.


Markir AS

Markir AS har fokus på kompakte maskiner og utstyr for transport og behandling av løsmasser, og firmaet representerer kvalitetsutstyr og maskiner i det norske marked. Kvalitet, kapasitet, servicevennlighet og fokus på miljø - til konkurransedyktige betingelser, er nøkkelord. Gjennom leverandørnettverk, skaffer Markir stort sett alle typer maskiner og redskap på forespørsel.

Les mer om Markir.


Namdal Ressurs AS

Namdal Ressurs (namdalressurs.no) - Totalleverandør til avfallsbransjen

Namdal Ressurs AS ble etablert i 1991, og har siden da levert utstyr og annet forbruksmateriell til avfallsbransjen i Norge. Med utgangspunkt i et sterkt faglig miljø og nettverk, kan firmaet til enhver tid tilby de mest oppdaterte produktene, med fokus på lav levetidskostnad, stor fleksibilitet, høy kvalitet, brukervennlighet og miljøvennlighet.

Les mer om Namdal Ressurs.


OP System Norge AS

OP System Norge leverer komplette løsninger av utstyr, både mobilt og stasjonært til avfalls og gjenvinningsindustrien. Selskapet ble startet 2014 og holder til på Dal ved Eidsvoll. Fokus på den tekniske utviklingen som kan forenkle arbeidet for de som håndterer avfall. Produktene tilpasses for det norske markedet.

Les mer om OP System Norge.


Tommen Gram AS

Tommen Gram AS er en av Norges ledende emballasjeleverandører. 100 år i markedet. Leverer bl.a. avfallssekker i mange varianter og farger, matavfallsposer, engangssekker 3000 ltr. og 5000 ltr. for nedgravde containere/dypoppsamlere, palle-hetter, strekkfilm og nett til pakking av avfall i baller (både hvit og sort). Sandsekker og strips, tape, maskinstrekkfilm, håndstrekkfilm, skotrekk, m.m.

Les mer om Tommen Gram.


Älmhults El-Mek AB

Älmhults El-Mek AB har siden 1955 vært i virksomhet innenfor den elektromekaniske bransjen. Utvikling og produksjon av løftemagneter og matallseperatorer, med høye krav til kvalitet.

Les mer om Älmhults El-Mek.

 


Tilbake til oversikt

IKT og digitale løsninger

 

Hogia Transport Systems AS

Hogia Transport Systems leverer IT-løsninger for transport, avfall og gjenvinning. Målsetningene er å levere markedets beste programvare for bransjen, og å gi våre kunder den support og støtte som må til for å oppnå maksimal utnyttelse av programvaren.

Les mer om Hogia Transport Systems.


Norconsult Informasjonssystemer AS

Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger. ISY ProAktiv Renovasjon er verktøyet for drift og fakturering av ulike renovasjonsordninger, og gir til enhver tid oversikt over hentesteder knyttet til en kundeavtale. Systemet har løsning både for husholdnings- og næringsrenovasjon og integrasjon mot web- og feltløsninger.

Les mer om Norconsult Informasjonssystemer.


Vest Systempartner AS

Vest Systempartner lager funksjoner, brukergrensesnitt og moderne programvare som hjelper å bygge en sterk virksomhet. De seneste årene har firmaet opparbeidet stor kunnskap i programmering og leveranse av POS maskinvare og programvare, inkludert fagsystem for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Les mer om Vest Systempartner.

 


Tilbake til oversikt

Farlig avfall

 

Renor AS

Renor mottar, sorterer og forbehandler farlig avfall slik at det kan brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Konseptet for behandling av farlig avfall, er av myndighetene klassifisert som gjenvinning. Renors mottaks- og behandlingsanlegg i Aurskog og Brevik utfyller hverandre. Anleggene dekker hele kjeden fra avfallsprodusent til sluttbehandling med full energiutnyttelse.

Les mer om Renor.


Tilbake til oversikt

Returselskaper

 

AS Batteriretur

Batteriretur er godkjent returselskap for alle kategorier batterier. Tre selskaper er organisert under merkenavnet Batteriretur®, for å oppfylle kravene til kasserte batterier i avfallsforskriften. Fra etableringen senhøsten 1993 er oppdraget oppfylt, år etter år etter år. I 2006 utvidet EU «Batteridirektivet» til å gjelde alle kategorier batterier.

Les mer om Batteriretur.


Grønt Punkt Norge AS

Grønt Punkt Norge AS sørger for finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong.

Les mer om Grønt Punkt Norge.


Renas AS

Renas - Landet ledende EE-returselskap - renas.no

RENAS er landets ledende EE-returselskap. Med 14 behandlingsanlegg og 100 innsamlere over hele landet, ivaretar RENAS produsentansvaret til rundt 3000 produsenter og importører av EE-produkter. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi.

Les mer om Renas.


Ruteretur AS

Ruteretur AS ble etablert i 2002, etter at det ble inngått en avtale mellom Miljødepartementet og Rutereturs eiere. Returselskapet er et non-profitt selskap som samler inn kasserte PCB-ruter over hele landet og sørger for at disse blir trygt behandlet. Ruteretur er eid av bransjen selv, via sentrale organisasjoner i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer om Ruteretur.


Sirkel Glass AS / Sirkel Materialgjenvinning AS

Sirkel Glass - Sirkel Materialgjenvinning - Resirkulering av glass

Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Les mer om Sirkel.

 


Tilbake til oversikt

Rådgivning og kompetanse

 

Nomiko AS

Nomiko – Norsk Miljøkompetanse tilbyr engasjert og kompetent personell for rådgivning, prosjektledelse og kompetanseheving innenfor miljø, avfallshåndtering og ressursutnyttelse.

Les mer om Nomiko.

 


Tilbake til oversikt

Meld deg på vårt nyhetsbrev