Dato Kursnavn Sted Arrangør Kontakt

25-26 sept.

Farlig avfall 2019

Clarion The Hub, Oslo

NFFA

post@nffa.no

2-3. oktober

Studietur hos Renovasjonsetaten Oslo

Oslo

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

7-11. oktober 

Farlig avfall, videregående kurs Langesund Avfall Norge oyvind.hansen@avfallnorge.no

16-17. oktober

Drift av deponi, kurs

Gardermoen

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

17-18. oktober

Bioseminar

Stavanger/Jæren

Avfall Norge 

oyvind.hansen@avfallnorge.no 

21. oktober

Kurs om byggavfall og avfallsplaner

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

22-23. oktober

Kurs miljøkartlegging, nivå 1

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

29-30. oktober

Kurs- og kompetansedager

Besluttes senere

NFFA

marit.lindstad@nffa.no

29-30.oktober

Kombikurs farlig avfall og farlig gods

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

30. oktober

Kurs farlig avfall nivå 1

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

30. oktober

Innovasjonsworkshop med Avfallsforsk og IN 

Tønsberg

Avfall Norge

jens.maage@avfallnorge.no

30-31. oktober

Høstmøtet

Tønsberg

Avfall Norge

silje.rosenlund@avfallnorge.no

31. oktober

Kurs farlig avfall nivå 2

Oslo kongressenter

Nomiko

guro@nomiko.no

5. november

Kurs om byggavfall for ansatte på avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

6. november

Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

6-7. november

Deponiseminar

Gardermoen

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

12. november

Åpent hus hos Avfall Norge

Oslo

Avfall Norge

post@avfallnorge.no

14. november

Frokostmøte

Kulturhuset Oslo

Avfall Norge

oyvind.hansen@avfallnorge.no

26. november

Kurs miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

27. november

Kurs om miljøkartlegging nivå 2, asbest og risikovurdering

Oslo

Nomiko

guro@nomiko.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev