- Med det nye anlegget er vi godt rustet for fremtiden både når det gjelder kapasitet og økende kvalitetskrav, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Verdens mest moderne sorteringsanlegg for glass- og metallemballasje på Øra i Fredrikstad.

Anlegget på Øra er verdens mest moderne anlegg for sortering av glass- og metallemballasje. Det er investert i teknologi for «fine sorting» som gjør det mulig å sortere små glassbiter. Dette gjør at vi kan levere enda mer glass til produksjon av ny emballasje.

For Sirkel er det viktig å ta samfunnsansvaret på alvor. For oss betyr det å investere i verdikjeden for å sikre at emballasjen som blir kildesortert blir materialgjenvunnet til nye produkter. Kvalitetskravene for resirkulerte råvarer er økende for alle materialslag og kravene til glassgranulat er meget strenge.

- Vi forholder oss til ekstreme krav allerede i dag. Glassgranulatet vi selger til glassverk skal inneholde maks 2 gram stål per tonn og 20 gram KSP (keramikk, stentøy og porselen) per tonn glassgranulat, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning.

Innsamlet mengde har vært økende de siste årene. Innsamlingsordningen for glassemballasje er Norges mest effektive med en returgrad på 93%. De kommunale renovasjonsvirksomhetene er meget offensive og innfører forbrukervennlige ordninger i store deler av landet. Over 50 % av Norges befolkning har tilbud om hjemmehenting av glass- og metallemballasje og andelen øker jevnt og trutt. I områder med hjemmehenting er innbyggerne ekstra flinke til å sortere. I analyser finner vi praktisk talt ikke glassemballasje i restavfallet.

- Dette er meget gledelig og det viser at forbrukervennlige løsninger også er bra for miljøet, en ren vinn-vinn situasjon for folk og miljø, sier Smith.

Etableringen på Øra er ikke tilfeldig. Her finnes en av landets største klynger av gjenvinningsaktører, noe som gir unike muligheter for samarbeid og innovasjon.

- Vi ønsker alle en god jul og takker alle våre samarbeidspartnere for året som har gått. Det er en glede å ønske våre leverandører og medlemmer velkommen til å besøke oss på nyåret, avslutter Sundell.


sirkel.no

Telefon: 23 17 39 80

www.sirkel.no

E-post: sirkel@sirkel.no