kretslopet-bladlogo-387-90

Rekom avvikles så raskt som mulig

På ekstraordinær generalforsamling 9. oktober ble det besluttet å avvikle kommunenes nedstrømsselskap Rekom. – Selskapet har over tid hatt lavt dekningsbidrag og konkurransen i markedet er særdeles hard, sier styreleder Leif-Magne Hjelseng.

Les mer …

– Vi trenger avklaring om nytt deponi nå

Den lidenskapelige jegeren Stein Lier-Hansen synes det var så viktig å snakke til farlig avfallsbransjen at han hadde utsatt jaktturen til Hardangervidda. Så var det da også et krystallklart budskap direktøren i Norsk Industri avleverte til mer enn 400 konferansedeltagere.

Les mer …

– Vi er fortsatt åpne for innspill

Ingen hadde vel forventet at ekspertutvalgets leder Ingrid Riddervold Lorange skulle la seg presse til å røpe noen av utvalgets konklusjoner på Farlig avfallskonferansen 2019. – Det hadde heller ikke vært mulig, for vi har ikke konkludert ennå, sa hun.

Les mer …

Svenskene gjeninnfører forbrenningsavgift

Tross hard medfart i høringsrunden foreslår den svenske regjeringen en skatt på avfallsforbrenning på 75 kroner pr tonn i sitt statsbudsjett for 2020. Bransjeorganisasjonen Avfall Sverige mener dette ikke vil føre til mer materialgjenvinning, bare økte kostnader og problemer.

Les mer …