kretslopet-bladlogo-387-90

Kraftig prisreduksjon på innsamling i Oslo

Paal Stendahl utsnitt staaende Teamleder Pål Stendahl i Oslo REN har vært prosjektleder for anbudsprosessen for avfallsinnsamling i Oslo og er ytterst fornøyd med resultatet. Prosjektleder Pål Stendahl i Oslo REN presenterte en meget omstendelig anskaffelsesprosess for renovasjon i Oslo på Avfall Norge og Norsk Industris workshop om anskaffelser. Men han var særdeles godt fornøyd med sluttresultatet. Fra 3. oktober neste år reduseres innsamlingskostnadene i Oslo med nesten 40%.

Med 635 000 innbyggere, 340 000 husstander med tobeholdersystem og rundt 7 millioner tømminger årlig er innsamlingen av husholdningsavfall i Oslo landets desidert største renovasjonsanbud. Så blir da heller ikke denne anskaffelsen tatt på sparket. Det ble etablert en egen prosjektorganisasjon med representanter fra flere av Oslo Rens avdelinger og en referansegruppe bestående av eksterne. Det ble gjennomført grundige utredninger, studiereiser, markedsundersøkelse med en rekke intervjuer og to tilbyderkonferanser med stor deltagelse. – Blant fokusområdene var avfallskvalitet, materialgjenvinningsgrad, klima og miljø, kostnadseffektivitet, kundetilfredshet og innovasjon, forklarte Stendahl.

 

Mange tilbydere
– Blant spørsmålene vi ville ha belyst var drivstoffalternativer, nye påbyggløsninger, renovatørens rolle ved avvikshåndtering, språkkrav og prising av evt. nye tjenester, sa Stendahl. Som mange vil vite endte denne prosessen med at selskapet Veireno vant i alle de fire områdene anbudet var delt opp i. – Men vi fikk ti tilbud fra åtte leverandører, mer enn noen gang tidligere. Vi tror årsakene er at vi gikk så bredt ut, at vi delte opp slik at mindre aktører kunne delta og at vi ikke godtok underleverandører, fortalte han.
Tildelingen var vektet slik at pris talte 75%, miljø 10% og oppdragsforståelse 15%. Dette kan synes lavt for miljø, men det var mange absolutte miljøkrav i anbudskriteriene, f.eks. krav om biogassdrevne kjøretøy, forklarte han.

 

Mange forbedringer
Da det hele var avgjort kunne Stendahl konstatere at Oslo Rens innsamlingskostnader blir redusert med 30-40% i forhold til i dag, i tillegg til en rekke andre forbedringer. – Veireno var best på alle kriterier og var i tillegg eneste aktør som tilbød skiftordning. Med det får vi jevnere innkjøring av avfall på anleggene. Vi har også fått utviklet et nytt påbygg spesielt for tømming av dypoppsamlere, et godt eksempel på at markedet har respondert på våre ønsker. Vi får også elektriske påbygg på 1/3 av komprimatorbilene. Disse lager mindre støy og bilen slåes av når den står stille, sa Stendahl fornøyd. Han medgikk at den store prisreduksjonen var et tankekors. – Prisnivået i forrige runde må ha gitt svært god avkastning. Alle tilbyderne la seg denne gang under dette, sa han.

 

Klagene avvist
Nær sagt som vanlig etter at en stor kontrakt er tildelt kommer det inn klager og krav om midlertidig forføyning. I dette tilfelle klagde RenoNorden fordi selskapet mente forbudet mot underleverandører var ulovlig. Dette førte ikke fram, retten konstaterte med at "å unngå ulempene ved bruk av underleverandører må anses som et av formålene ved konkurransen".
Norsk Gjenvinning klagde også, fordi de mente Veireno hadde lagt feil tariffavtale til grunn for tilbudet og at det dermed skulle vært avvist. Dette ble ikke utdypet, men etter det Kretsløpet forstår dreier det seg om at Veireno bruker den såkalte godstariffen med en minstelønn på 158 kroner pr time. Norsk Gjenvinning har benyttet den såkalte miljøoverenskomsten, der er minstelønnen omtrent den samme, men det er tariffestet et kompetansetillegg for CE-sertifikat. Heller ikke denne klagen førte fram, retten fant det godt ivaretatt i kontrakten at leverandør skal oppfylle alle gjeldende krav om lønns- og arbeidsvilkår.