kretslopet-bladlogo-387-90

Robot mot restavfall

RobotenRoboten kan plukke 4000 objekter i timen – og holde på hele døgnet om den har nok avfall.Avfallselskapet Carl F i Malmø tar imot og sorterer rundt 40 000 tonn BA-avfall og industriavfall årlig. Tidligere endte 40% av dette opp som brennbart restavfall, men etter at de installerte Sveriges første avfallssorteringsrobot er denne andelen redusert til 10%.

Carl F er en middels stor avfallsbedrift i Skåne, som ved hjelp av 4500 containere og 45 egne biler tar hånd om rundt 90 000 tonn avfall årlig. Av dette er 50 000 tonn kildesorterte fraksjoner, hovedsakelig metall, papp og plast, mens 40 000 tonn altså er blandet avfall, hovedsakelig fra byggebransjen. – Vi behandlet dette som alle andre, plukket ut det grøvste med gravemaskin, kvernet og siktet avfallet og tok ut metall med magnet. Men vi så at det fortsatt var mye gjenvinnbart i denne fraksjonen. Dessuten inneholdt den ganske mye inert materiale – stein og grus – som gjorde at brenselsfraksjonen fikk en temmelig høy askeprosent, forteller markedssjef Fredrik Nordh hos Carl F.

Carl-Robot, som nyanskaffelsen omtales internt, er levert av det finske selskapet ZenRobotics og sies å ta automatisert avfallsbehandling til et nytt nivå. En ting er at de to armene kan identifisere og plukke ut inntil 4000 enheter i timen. Men det som virkelig er revolusjonerende er at den er utstyrt med såkalt Artificial Intelligence og i stand til å programmere seg selv. – Den observerer avfallet og lager sin egen algoritme, dere bør se filmen Matrix for å skjønne dette, sa Rainer Rehn fra ZenRobotics da han presenterte konseptet på Avfallskonferansen i Kristiansand i juni.
Nordh og MånssonMarkedssjef Fredrik Nordh (t.v.) og driftssjef Håkan Månsson med robotarmen som kan håndtere objekter på opptil 30 kg.– Vel, den gjør heldigvis ikke noe helt annet enn det vi vil ha den til, nyanserer Nordh. Og hos Carl F har de foreløpig lært roboten å plukke trevirke, metall og faktisk stein ut av restavfallsstrømmen. – Det handler jo ikke bare om å få ut fraksjoner med verdi, men like mye å begrense den negative verdien, sier Nordh og forteller at de må betale rundt 500 kroner pr tonn for å levere sitt brennbare restavfall til Sysav.

Totalinvesteringen for Carl F har vært på 18 millioner, da er forbehandlingsenhetene inkludert. ZenRobotics har nemlig levert et komplett anlegg, som også blant annet omfatter en såkalt kasett utstyrt med walking floor. – Denne fylles opp med forbehandlet avfall før ettermiddagsskiftet går kl 18. Da har roboten nok å jobbe med til rundt midnatt, etter det står den stille til det kommer folk på jobb igjen, forklarer Nordh.
Så er spørsmålet selvsagt hvor mye avfall som skal til for å forsvare en slik investering. – Jeg tror ikke vi får se så voldsomt mange slike enheter i Sverige, man må i hvert fall ha 30 000 tonn egnet avfall på ett sted, sier Nordh. Hvilke fraksjoner egner seg så for robotsortering? Anleggene som hittil er i drift, i Finland, Nederland, Japan, Singapore og Kina, har blitt satt inn i sortering av BA-avfall eller industriavfall. Men Rainer Rehn opplyste på Avfallskonferansen at det pågår tester på husholdningsavfall i poser både i England og Tyskland. Men det sier seg selv at avfall som skal plukkes og løftes av en metallklype må være noenlunde fast i fisken.

Les mer i Kretsløpets papirutgave nr 4