kretslopet-bladlogo-387-90

Henrik Lystad i nytt rådgivningsselskap

Avfall Norges tidligere fagdirektør Henrik Lystad etablerer nå selskapet Norwaste as sammen med Bjørn Kopstad. Med på laget er også de nybakte pensjonistene Knut Bakkejord og Bård Jørgensen. – Vi har allerede en ordrereserve ut året, sier Bjørn Kopstad.

Les mer …

Ekspertutvalg med dårlig tid

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen har nedsatt et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres. Utvalget, som skal ledes av SIVA-direktør Ingrid Riddervold Lorange, skal gi sine råd innen 1. november 2019.

Les mer …

Slik kan Norge kildesortere

Avfall Norge og LOOP setter nå i gang prosjektet «Slik kan Norge kildesortere». Målet er å harmonisere kildesorteringen over hele landet og ikke minst utvikle felles symboler for de ulike fraksjonene. Ambisjonen er at et slikt felles farge- og piktogramsystem skal være klart innen 1. februar neste år.

Les mer …

Gjenvinningen videre nedover

SSBs avfallsregnskap for 2017 viser at veien fram til EU-målene for materialgjenvinning blir stadig lengre. Dette året ble 37 prosent av alt ordinært avfall materialgjenvunnet, 41,5 % om man inkluderer biologisk behandling. I "toppåret" 2011 var tilsvarende tall 50,6 prosent og vi må tilbake til 1999 for å finne en lavere andel materialgjenvinning.

Les mer …