kretslopet-bladlogo-387-90

Stor interesse for Plastløftet

Mer enn 100 emballasjebrukere møtte fram da Grønt Punkt Norge arrangerte frokostseminar om sitt nye initiativ Plastløftet 15. januar. Viljen til å redusere både bruken og miljøkonsekvensene av plast er nå stor også hos internasjonale leverandører.

Les mer …

EU har vedtatt forbudet mot ulike typer engangsplast

Etter et tolv timer langt forhandlingsmøte mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet ble det 19. desember oppnådd enighet om å forby flere engangsprodukter av plast. Blant disse er plastbestikk, plasttallerkener, plastkopper, sugerør og bomullspinner av plast.

Les mer …

Klimautslippene ned 1,6 prosent

De norske klimagassutslippene i 2017 var ifølge SSBs endelige tall 52,7 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, det er 1,6 % lavere enn året før. Nedgangen er på 0,9 millioner tonn, omtrent det samme som utslippsbidraget fra landets avfallsdeponier.

Les mer …